My Blog List

Sunday, October 4, 2015

Egenprodusert trelekebil

Lekebil av tre med greiner som hjul og et halvt avskjær av kubbe. Laget ved 4H-standen under friluftsfestivalen på Stenberg 2015.

Generelt har jeg ikke særlig mye til overs for biler, men dette eksemplaret synes jeg ble ganske sjarmerende.

Wikimedia.

Ingen side er lik ;-)

Der Fossemøllen vandret

Mitt slektsnavn skulle egentlig vært Fossemøllen, etter Herman Evensen Fossemøllen (1839-1919). Han giftet seg med ei fra storgarden Holmstad som ikke syntes dette var et høvelig etternavn, og for å få hennes hånd måtte han oppgi sitt stolte navn.

Herr Fossemøllen var småbruker på husmannsplassen Grytengen under gården Gryte. Denne plassen fikk han kjøpt i siste halvdel av 1800-tallet.

En tid har jeg undret hvordan Fossemøllen kunne ta dette flotte etternavnet? Lenge tenkte jeg at han eller en av hans forfedre arbeidet ved en av de mange møllene etter Kvernumsstrykene på Skreia. Kanskje gjorde han det, og var sønn av en møllermester på Skreia, og ble seinere husmann? Men kanskje tok han navnet fra en mølle ved Olterudelva i Øverskreien, som han selv etablerte? For egen del tror jeg dette er sannsynlig.

Da er det godt mulig møllen stod nettopp her dette bildet viser? Jeg kan forestille meg hvordan Herman så sin nye mølle fosse så vannspruten stod, og han i pur glede og byrgskap tok navnet Fossemøllen.

Seinere etablerte hans sønn Johan Solhaug (født 8. juni 1880) en liten snekkerbedrift på dette stedet. Denne ble forløperen til nå nedlagte Solhaug Trevare, som mot slutten kun produserte ytterdører.

Her stod dammen hvor man oppmaganiserte vannkraften til Johan Solhaugs første lille trevarebedrift. Men det er også mulig at Herr Fossemøllens mølle stod her? Kanskje oppgav Herr Fossemøllen sin møllerivirksomhet ettersom man fikk bedre veger til møllene ved Kvernum? Eller han og hans sønn Johan kom til at det var mer lukurativt å benytte vannkraften til trevareproduksjon?

Olterudelva kan i dag synes liten til å bedrive både mølleri- og trevarevirksomhet. Men man må huske at dette var før den avsindige grøftingen av myrene oppe på Totenåsen, slik at elva hadde en langt mer stabil vannføring enn i dag. Ikke kun har dette gitt en ustabil vannføring, men det har også tatt knekken på den svært gode bestanden av bekkeørret i elva, som kollapset på 1980-tallet. Dette vil framtidige generasjoner måtte lide for nå som den industrielle sivilisasjon står for fall.

Nærbilde av demningen som gikk over Olterudelva, hvorfra vannet ble ledet i en vasskraftskanal ned til trevareverkstedet.

Det er nokså mektige dimensjoner på muren nedenfor den første Solhaug Trevare. Steinpillaren til høyre bærer det tidligere telthuset til Fellesmisjonen. Om denne også bar snekkerverkstedet er uvisst? I så fall er det nærliggende å tenke seg at muren på oversiden av vannkanalen nedstrøms ble bygget av Herr Fossemøllen selv.

For et par år siden rensket jeg dette viktige kulturminnet for søppel, men fremdeles ligger noen større kasserte landbruksmaskiner igjen i selve vannkanalen. Etter hvert håper jeg å kunne fjerne også disse og å rense opp i vannløpet.

Det ultimate ville vært å rekonstruere møllen etter Herr Fossemøllen på stedet.

Vannkanalen nedstrøms trevareverkstedet er nesten igjengrodd. Her fosset vannet tidligere, og sikkert også en og annen bekkeørret, som trolig var fast innslag i steikepanna till "duggurds". Man trengte disse ekstra proteinene til det harde arbeidet, om det var ved fossemøllen eller ved trevaren.

Sønne-sønne-sønne-sønns-datter av Herr Fossemøllen tar her et bad i Olterudelva, mellom demningen og trevarebedriften. Nettopp her hvor Herr Fossemøllen også vandret, og hvor han tok seg et bad etter dagens slit. Hans kone Marie Andersdatter var en av de mange veverskene etter vevergrenda, og man kan regne med at hun satt nettopp her og vasket tøyet.

At Herr Fossemøllens sønne-sønne-sønne-sønns-datter bærer hans gener er det ingen tvil om. Hun har den samme dragningen mot elver som Herr Fossemøllen, og allerede som toåring kastet hun seg i Hunnselva ved Gjøvik, så hennes far måtte løpe ut i vannet for å berge henne.

Hun er et elvemenneske, lik Herr Fossemøllen selv. Samme hvor kaldt det er i vannet eller luften, det er uten betydning. Elva lokker på henne. Hun burde hett Fossemøllen.

Stabbursdøra

Hurdal urbane landsby i maskinarkitektur?

«Modige mennesker med makt, eller lokalsamfunnet som fellesskap, basert på en reell medvirkning, må selv ta styringen og bestemme alt, inkludert nybyggenes arkitektoniske karakter. 
Arktektkonkurranser basert på NALs prinsipper, der juryen domineres av NAL-arkitekter, må for all del unngås.» - En venn
Les artikkelen:

Vil bygge dette i sentrum

Hurdal har gode intensjoner om en urban landsby i sentrum, en fin tanke. Hva jeg reagerer på er maskinarkitekturen.De firkantede blokkene med firkantede, skarpskårne vindus-hull uten innramming. Fraktale vindusruter mangler. Alt er ribbet for ornament, som anses som kriminelt. Noe skaleringshierarki finnes ikke. Det hele er iskald modernisme, og står i skarp kontrast til treets varme, som skal være et gjennomgangstema.

Denne blokktankegangen eliminerer enhver mulighet til å skape gode landsbykvaliteter, med plazaer og smale gater. Nettopp hva vi reiser verden rundt for å oppleve. Hvorfor ikke heller bringe disse kvalitetene hjem til oss? Slik at vi slipper all denne reisingen for å kunne smake på det gode liv.

Istedenfor bør man i det videre arbeidet med disse planene se på Village Town - bevegelsen, hvor man foretrekker en langt mer menneskevennlig arkitektur. Kanskje kunne Hurdal få verdens første Village Town!

SIX KEY DESIGN ELEMENTS

The Piscataquis Village Project incorporates Six Key Elements into its design code, resulting in the creation of a town unlike any other in the USA.

1. Small Plazas

2. Really Narrow Streets

3. Attached Buildings

In the Piscataquis Village Project, small plazas are linked together by a network of really narrow streets. The streets are bordered by attached buildings which front directly on, and shelter, the sidewalks. This configuration creates perimeter blocks with interior courtyards.

4. Arcaded Sidewalks

5. Interior Courtyards

6. Car Free

The Village is large enough and dense enough to contain a critical mass of population for an economy – small enough and compact enough to be conveniently walkable, allowing cars to be parked outside of it, around the edge. Simple!

For punkt to, "Really Narrow Streets", kjører Nathan Lewis, som er en av mine favoritturbanister, for tida en serie om smale gater:

Narrow Streets for People

Narrow Streets for People 2: Subtleties of Street Width

Narrow Streets for People 3: A Shopping Center Example

Narrow Streets For People 4: Organizing The Street

Godt tiltak. Dårlig arkitektur. Spar oss for dette postmodernististaktige makkverket!

Et signalbygg kan meget gjerne signalisere helt andre verdier. Hva har dette med Hurdal å gjøre? Anti-biofilia!

Jeg har kontakter til International Society of Biourbanism. Disse har kunnskapen som trengs for å redde Hurdals urbane landsby fra modernismens åk.

Kontakt meg, så kontakter jeg dem, så kontakter de dere.

Please!

Dette er signalbygget til Ramme Gård i Vestby, og er designet og bygget av Frederica Miller i samarbeid med Petter Olsen. Bygget respekterer menneskets behov for strukturell orden, noe som er av fundamental betydning særlig for høysensitive personer.

Det viktigste å få endret med Hurdal Urbane Landsby er arkitekturen til Bærekraftsakademiet. Kafeen på Ramme Gård er et svært godt forbilde i så henseende, jeg kommer til å gå inn på hvorfor i en seinere post. Men vil nevne at bygget har et utpreget skaleringshierarki. 

At man fikk involvert arkitektfirmaet Helen & Hard i dette ellers gode prosjektet, er en ulykke. Helen & Hard har bevist at de mangler elementær forståelse for landsbyens kvaliteter ved å plassere fryktelige modernistiske absurditeter i selveste gamlebyen i Stavanger. De har således ingen respekt for det stedegne, kun for det globale. Hva vi ser her er AKIS' ansikt, et akronym skapt av øverskreiingen og økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng, og står for det "avanserte konkurranse-industrielle system".

Et kronargument er at tradisjonelle eller informasjonsrike fasader styrker menneskelig intelligens.

Ingen bygg kan være høyere enn fire etasjer, dette gjelder i storbyen, og enda mer i landsbyen!

Her et eksempel fra Gamla Stan i Stockholm, som er min favoritt i Skandinavia. Vi trenger mer av disse kvalitetene i Hurdal Urbane Landsby!

WWW.SMALLSTREETS.ORG

Saturday, October 3, 2015

Bjørka ved Valbydalen

I sin tid var det kanskje noen som undret seg over hvorfor denne store bjørka i dumpa på hoppbakken til Valbydalen ikke ble hugget? Dette var fordi min oldefar Helmer Holmstad ikke ønsket at den skulle bli hugget, noe min bestefar Bjarne Holmstad ga beskjed om under konstruksjonen av hoppbakken.

Valbydalen var hoppbakken der Roger Ruud vokste opp, da den ligger fem minutter fra barndomshjemmet hans. Den lå ved Olterudelva i Øverskreien på Toten. Jeg vant forresten seksårsklassa i et hopprenn her en gang i tiden, og husker hvor stolt jeg var da jeg mottok en stor blå pokal i premie på Solgløtt. (Ps! Var eneste i klassa).

Denne bjørka må ha vært stor allerede på min oldefars tid, det er den største dunbjørka jeg kan huske å ha sett. Den må derfor ha stått her på selveste Herman Fossemøllens tid, min stamfar og først husmann, seinere stolt småbruker på den tidligere husmannsplassen Grytengen.

Kunne enda denne bjørka berette om alt den har sett!

Wikimedia.

Friday, October 2, 2015

Glødende skjønnhet i en grå verden

Wikimedia

Blandingsskog

Wikimedia

Gi bort sparepengene dine før sentralbanksjefen tar dem!

Bloggeren Eivind Berge har forutsett ei negativ rente på 5 - 10 prosent. Nå begynner sentralbanksjef Øystein Olsen å snakke om renter under null. Han sier riktignok at han vanskelig ser for seg en rente under null, men dette er spill for galleriet for ikke å skremme folk. Etter hvert som vi blir mer vant til tanken vil språkbruken hardnes til, man har kun begynt å berede grunnen.

De som leser Gail Tverbergs WWW.OURFINITEWORLD.COM vet at verden er på veg inn i et deflasjonært kollaps. Negativ rente er derfor et helt nødvendig tiltak for å tvinge småsparerne til å investere sparepengene sine i risikoprosjekter for å holde oppe veksten. Dette kan naturligvis ikke opprettholde systemet, kun forlenge dets avslutning, som å holde en døende person kunstig i live.

Hva er alternativene? Eivind Berge nevner Bitcoin XT. Gail Tverberg foreslår små sølvmynter som en alternativ valuta når bankene er nede/borte. Gullmynter er et dårlig alternativ, da disse har for høy verdi ifht. dagligdagse behov, som å kjøpe seg et brød eller et par bukser. Så å veksle inn en del av sparepengene i sølvmynter kan være en god ide.

En annen ide Tverberg holder fram er å investere sparepengene i veldedighet. Jeg vil oppfordre til å tenke nøye over dette. Vil du at sparepengene fra ditt livs blodslit skal nyttes til noe godt mens de enda kan? Noe du brenner for. Noe som kan gjøre livet litt bedre for evt. overlevende på den andre siden av deflasjonskollapset.

Alternativet er at sentralbanksjefen tar dem. Negativ rente er en form for skatt, og den kommer. Disse pengene vil da bli benyttet til å holde systemet kunstig i live, dessverre på bekostning av Jorden. Dette vil ikke gjøre livet bedre å leve for de som overlever, tvert imot.

Istedenfor å vemmes og kvales av å se sentralbanksjefen stjele sparepengene dine, benytt dem nå til gode prosjekter som beriker ditt og andres liv, og dø i fred med et smil om munnen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen puster oss i nakken nå, og begynner å snakke om negativ rente. Men det er enda tid til å lure udyret for byttet. Gail Tverberg foreslår å gi bort pengene til veldedige formål.

Foto: Heiko Junge/NTB SCANPIX.

Wednesday, September 30, 2015

De fire hovedutfordringer

Les kommentartråd her.
Jeg vil også ta med de fire hovedutfordringene vi som sivilisasjon nå står overfor. Merk at Tverberg IKKE tar med klimautfordringene, som politikerne inklusive MDG elsker å snakke om. Selv om disse er reelle og alvorlige nok, ville nok Tverberg plassere disse et godt stykke nede på lista. Klima er tilstrekkelig abstrakt til at det fungerer utmerket som en distraksjon fra våre politikere og eliter, for å ta fokuset vekk fra «den grimme og umiddelbare virkelighet»: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68194
«I think our basic problems now are
(1) Too much debt
(2) Resources sufficiently depleted that they are costly to extract
(3) Way too much population to live without fossil fuels
(4) A fragile financial system that collapses if it stops growing 
Getting rid of 30% of the population doesn’t really get rid of any of those problems. We would need a much larger population reduction to live without fossil fuels. 
The problem would be easier to solve if we didn’t have a lot of weak links. Back when we humans just farmed the land, and our problem was simply too much population for the arable land, a 30% population reduction would have fixed the problem for a while. Economies could grow after a plague came through and cut population back a little.» - Gail Tverberg

"Peak-oilerne" tar feil!

Les kommentartråd her.
Herdal ser ut til å være en «peak-oiler». Men «peak-oilerne» tar feil. Som Gail skriver i denne kommentaren: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68174
«I show both total energy and oil in my Figure 11. The increase in natural gas usage is actually lower than the increase in oil consumption. I found this hard to believe, because usually the switch goes the other way. 
How much oil and gas is left in the ground is in some sense irrelevant, as long as it is > 0. We can only extract fossil fuels as long as our systems stay in place. Then the rest of the fossil fuels stay in the ground forever. The belief that all of the fossil fuels can be burned is simply not true–we have to keep the whole system together. It is really a Liebig’s Law of the Minimum issue. I showed in my last post that we really need fuels that are equivalent to $20 per barrel oil or cheaper. This is probably equivalent to an EROEI of 50:1 or higher. All of the rest greatly increases debt ratios. In some sense, we really can’t get it out–we are just living on borrowed time with it. We can only use it if we keep pushing up our debt to GDP ratio. The question is when the whole system will “snap”. 
Spending a lot of time looking at how much fossil fuels are in the ground is another error “Peak Oil” folks have made. Just because we can see the fuel doesn’t mean that we can get it out. The economy may stop functioning before we ever get to it.» – Gail Tverberg
Herdal mener vi kan tappe ned olje- og gassreservene. Men slik er det ikke. Systemet forsvinner før vi kommer så langt. Med mindre vi klarer å produsere drivstoff lønnsomt til under 20 dollar per fat med en EROEI på 50+.

Hva som er i ferd med å skje er det kun noen få utvalgte her til lands som vil forstå. Herdal og Hansson i MDG er ikke blant dem. Steigan skriver ikke om dette. Bongard klarer ikke å se forskjellen på mennesker og andre dyr. Medias oppgave er å villede og ikke å opplyse, for å holde systemet sammen lengst mulig. Begynte de å sitere Tverberg ville folk få panikk og systemet kollapse raskere. Meg lytter ingen til, jeg er kun en bygdetulling fra Toten og derfor lett å avfeie. Uansett, anbefaler Tverbergs siste essay «Low Oil Prices – Why Worry?» på det varmeste!

Tuesday, September 29, 2015

Soot-kanalen

Soot-kanalen har jeg gått glipp av. Skal prøve å ta turen neste sommer, hvis tid og vær? På Foxen har jeg padlet, og som det står i padleboka kan der lett blåse opp, noe jeg fikk erfare. Heldigvis klarte jeg meg, men ser i ettertid at jeg tok litt sjanser ifht. mine manglende padlerkunnskaper, som at jeg ikke kan rulle. Men jeg har en svært stabil havkajakk, så det skal mye til at den tipper over. Uansett, tenker jeg kun holder meg til selve kanalen denne gang, til jeg får akseptabel padlekunnskap og relevant erfaring.


Klikk i bildet for å lese etappebeskrivelsen

Øystein Køhn - Hundre padleperler - en guide til de beste padlerutene i Norge - Cappelen forlag

Monday, September 28, 2015

Vår sivilisasjon er en skam for universet

My mission has always been to understand exactly what is happening. We are told one story by the press; another by peak-oilers. The EROI folks have a story related to peak oil. I wanted to figure out exactly what was going on, starting from a background with some practical knowledge of how the economy worked plus knowledge of how to use a spreadsheet and Google.

I have learned as I have gone along. I keep looking up terms I don’t know, and buying books that might be relevant. I had to look up “2nd type civilization according to the kardashev scale” for example. Readers offer relevant references to read, or ask questions that are helpful for understanding what is going on.

In response of whether we can become a 2nd type civilization, this reference says we are right now a Type O civilization on the Kardshev Scale. I can’t imagine we are going up on the scale. - Gail Tverberg
VI BLIR ALDRI NOE MER ENN EN TYPE 0 SIVILISASJON. VI ER EN SKAM FOR UNIVERSET. NESTE ÅR ENTRER VI TROLIG ET DEFLASJONSKOLLAPS. DA FALLER VI TILBAKE TIL START, SOM I STIGESPILLET, OG VI KOMMER OSS IKKE IGJEN OVER FØRSTE LINJE. VÅR SIVILISASJON BLIR FOR EVIG LIK EI SOL SOM HAR BRENT UT OG BLITT EN KVIT DVERG. IKKE RART ANDRE SIVILISASJONER IKKE VIL HA NOE MED OSS Å GJØRE. VI HAR FORSPILT VÅR ARV OG VÅRE RESSURSER LIK DEN BORTKOMNE SØNN. MEN DET ER INGEN NÅDIG FAR I HIMMELEN SOM VENTER PÅ OSS NÅ SOM FESTEN GÅR MOT SIN BITRE SLUTT.

Denne grusomme modernistiske byen skal liksom illustrere en type V sivilisasjon. Fytterakkern, ikke rart at andre sivilisasjoner har vendt oss ryggen. De må vemmes av hvordan vi forestiller oss framtida. Nei, heller en type 0 sivilisasjon enn denne djevelskapen!

Sunday, September 27, 2015

Vi har bygd en 100-etasjers "skyskraper-økonomi" over et synkehull

Les kommentartråd her.

Herdal skriver i artikkelen dette innlegget bygger på:
«Såkalt «fossile» energikilder står for omlag 80 prosent av verdens totale energibruk, og fortsetter å øke. Vestlige ledere har faktisk vedtatt å fase ut all energi av denne typen – kull, olje og gass – innen dette hundreårets utgang. Om de skulle lykkes, vil det i så fall føre til en massesult verden aldri tidligere har opplevd.

Den vil riktignok ikke ramme mennesker av typen Leonardo DiCaprio og FNs «klimasjef» Christiana Figueres. Tror de, ihvertfall. Det samme tror vel bytullingene i MDG som med vel 4 prosent synes de vant det siste karnevalget her til lands.»
Selv stemte jeg MDG i år. Som leser av OURFINITEWORLDdotCOM er jeg selvsagt klar over at MDGs politikk er som å helle bensin på deflasjonskollaps-bålet. Men om vår sivilisasjon brenner ut et par år før eller seinere betyr ikke så mye fra eller til. Grunnen til at jeg stemte MDG er at jeg håper der kan finnes en eller annen vantro politiker som ønsker å støtte opp under selvbergingsprosjekter, overlevingsgrupper, permakultur, natursamfunn etc, noe som kan gi oss en litt større mulighet til å klare oss gjennom et deflasjonskollaps.

Herdal ser imidlertid ut til å mene at det er energien som er vår sivilisasjons største utfordring, han har gått i geologifella. Som Eivind Berge formulerer det:
«Det virker som alle bare kan se begrensningene på sitt felt. JMG er historiker, så han tror fremtiden bare blir en ny variant av fortiden. Bongard er biolog, så det er økologiske begrensninger han er opptatt av. Han er blind for det finansielle aspektet. Andre dyr trenger ikke noen gjeldsbasert økonomi for å bruke opp ressursene sine, så hvorfor skulle mennesket trenge det? Etter hans tankegang kan menneskene fint holde det gående til den siste dråpen med olje og alle økosystemtjenestene er oppbrukt. Geologer på sin side tror begrensningen ligger under bakken, så derav Hubberts kurve og klassisk peak oil-teori som går ut på at minkende reserver vil bli utvunnet til stigende priser i mange år. Men alle disse tar feil, og de tar dessverre feil i den forstand at vi møter en annen begrensing lenge FØR noen av de ovennevnte gjør seg gjeldende.

Gail er aktuar, så for henne er det opplagt at begrensningen fortoner seg som en konkurs for et forsikringsselskap eller lignende. At hele verden går konkurs, alt kommer på opphørssalg og virksomheten må avvikles. Lave priser er på sett og vis grunnen til enhver konkurs, fordi alle bedrifter kunne klart seg om de fikk betalt mer. Arbeidsledighet er også et utslag av lave priser, fordi det betyr at prisen på arbeidskraften din er null. Alle greier å forstå konsekvensene av at enkeltbedrifter og individer møter sin personlige deflasjonskollaps, som utmerket godt kan føre til hjemløshet, sult og død i ekstreme tilfeller, men det er verre å overføre denne tankegangen til hele verden.»
Så massedøden kommer, men ikke fordi vi går tom for fossil energi eller pga. fornybar energi, men simpelthen fordi bedriften Jorden går konkurs. Vil minne om Tverbergs to alternativer:
«This doesn’t leave us with a lot of options. We can: 
1. Continue to grow for a little while longer and then collapse, back to tiny population.
2. Collapse back to a tiny population now, instead of growing a little longer.

I am not sure that (2) gives any benefits at all over (1). Most of us just end up dead sooner.»
Til slutt en god kommentar MDG og EU bør ta til seg: http://ourfiniteworld.com/2015/09/14/how-our-energy-problem-leads-to-a-debt-collapse-problem/comment-page-3/#comment-67767
«I have never seen a house propped up, and a new foundation built underneath it. As often as not, there is something fundamentally wrong underneath, like a sinkhole underneath causing a major problem. We now have the equivalent of a 100 story tower economy, built upon a sinkhole. There is no way that we can prop up the economy, and substitute something else. The economy is too big, and the problem is much too severe.

Also, renewable energy solves only a very tiny portion of our energy problems. It may (or may not) help with pollution problems. But it really does not help with our other major problems, including (1) energy now costs too much, and (2) building an economy that can use the energy products requires too much debt (in part, because the energy products themselves require a lot of debt). Renewable energy doesn’t really solve these problems. Some of it badly adds to the cost and debt problems. It is not available in anywhere nearly enough quantity, and it also doesn’t operate in the vehicles that we have on the road today, so it doesn’t fix our problem.

The renewables story is one that has been given to the people of the world, to avoid having to face the predicament we are in. It is a “you can have your cake and eat it” story. We can continue to pull out huge amounts of coal and extract very polluting minerals, so as to make solar PV and wind turbines story. Unfortunately, it is simply not true.» - Gail Tverberg