My Blog List

Monday, May 25, 2015

Rast i gapahuken

Nok en rast i gapahuken ved folkestiene i Øverbymarka

Victoria Hotell i Gjøvik år 1900

Victoria Hotell i Gjøvik år 1900.

Gamle bilder viser at Gjøvik var en vakker by før moderniteten med modernismen tok sitt kvelertak på byen, likesom med de fleste andre byer i vårt land.

Hotellet var sammen med andre vakre trebygninger med på å gi byen kallenavnet den hvite by ved Mjøsa. Etter en brann i 1963 ble denne staselige bygningen på Kauffeldts plass erstattes med et kaldt funkisbygg, som huser dagens rådhus.

Gjøvik er nok et bevis på at den europeiske sivilisasjon nådde en topp mellom 1815 og 1914, hvoretter det kun har gått nedover.

Gamle bilder av byens skjønnhet fyller mitt hjerte med sorg, og det "moderne" Gjøvik framstår som en skygge av seg selv, lik et gjenferd.

Forstår dere hva dere har gjort?

Kloppen-vogga

Kloppenvogga ble kun produsert i noen titalls eksemplar på 1960 tallet ved Kloppen TrevareØstre Toten.

Den var av de siste produktene før man valgte å spesialisere seg på dørproduksjon.

Vogga ble produsert sammen med bl.a. sparkstøttinger, robåter, trapper, vinduer, søyler og dører.

Før dette igjen var hesteutstyr av alle slag et viktig produktspekter ved Kloppen, da bedriften også hadde smie.

Undertegnede var den første som lå i vogga som er avbildet. Den siste som nettopp har avsluttet en karriere i denne vogga er min datter Sandra.

Rosemalingen ble utført av Magnus Reitzel og Nelly Holmstad.

Legg merke til at profilen minner om profilen til Harmonidøra, som la grunnlaget for dørproduksjonen i Kloppen.

Se flere bilder av vogga her.

Foreløpig siste generasjon i Kloppenvogga

Sunday, May 24, 2015

Ny byggesaksforskrift undergraver allmenningheten og levende nabolag!

Den nye byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2015 og deretter kan du blant annet bygge en bygning på inntil 50 kvadratmeter en meter fra nabogrensa - uten å spørre noen.
Her ser vi igjen det loceanske verdensbildet til nåværende regjering i reindyrket form. Slik tenker suburbaneren! Her finnes intet rom for helhetstenkning. Norge drukner i en slum av modernistisk heslighet!

Dette er en oppskrift på døde nabolag. Hvis da våre nabolag kan bli dødere enn hva de allerede er?

Ikke det, byråkratiet er ingen garantist for helhet, det er kun allmenningene som kan skape levende nabolag, i fellesskap!

Poenget med menneskets eksistens på jorden er å skape helhet!

Jeg blir så oppgitt over det hele. Hatet til allmenningene er så dypt rotfestet i den norske folkesjela, her styrket gjennom lovverket. Det hele er absolutt anti-alexandrinsk! Som alexandriner blir jeg både sint og oppgitt.

Overalt ser jeg hvor forferdelig resultatet blir når hver enkelt holder på med sitt, i sitt lille cartesianske univers.

Det finnes to muligheter for å beskytte seg fra galskapen og konsekvensene av denne nedrige, inhumane forskriften:

A) Skaff deg en enebolig med kjempestor tomt.

B) Bli med i et viljesfellesskap.

For å markere en kontrast til tankemønsteret til regjeringa og andre suburbanister, reposter jeg nedenfor hvordan man agerer innenfor allmenningene, i Christopher Alexanders ånd.

Community Discussion as the Foundation for a New Neighborhood


By Christopher Alexander. Original text here.

Published at P2P-Foundation on 7th December 2014.
GO OUT AND THINK ABOUT THINGS BY YOURSELF
To start with, it’s a good idea to go to the place where you think the neighborhood may be built, just stand there, look around, try to imagine what might happen there, try to draw in whatever inspiration you get from the land. Ask yourself how this idea may work with other people, your friends, your clients, families who may want to live there, small businesses that might like to bring their business to this place.

SIT WITH A FRIEND AND TALK IT THROUGH
You cannot do this alone, you can’t even think successfully about it when you are alone.
Innumerable cups of coffee, many meals together, are the ways to get it moving in your minds collectively. Encourage others who are involved to do this as often possible. They will get excited. So will you.

WALK THE LAND TOGETHER
If you go on the land, just for a walk, taking in what is there, getting a feeling for the place, when gradually your group will have a feeling for the land, together. At this stage a communal quality will already be present, because sharing the land, and the feeling for the land, will tend to focus your thoughts in a common direction, without your even making an effort to try and get this to happen.

AS MORE PEOPLE GATHER HAVE MORE DISCUSSION
If the group of you has meetings around a table, gradually fruitful discussion will emerge, just from your common knowledge of the land, and a slow sense of common ideals that will emerge, in relation to the land. Look at the animated picture of a group of families working with us in Nagoya, Japan.

LOOK CAREFULLY AT THE LAND TOGETHER, AGAIN
As you can see, in this picture people are just resting together, taking it all in, developing their communal feeling for the place, getting to know it, perhaps getting to know the bushes, or the flowers, or the insects and birds.
It doesnt sound like much, but it makes a big difference.

WORK TOGETHER AND WRITE SOME THINGS DOWN IN YOUR WORKBOOK ABOUT YOUR NEIGHBORHOOD, SO THEY CAN BE BETTER SHARED

SUMMARY OF TASKS FOR THIS UNFOLDING:
 • Think about things yourself.
 • Talk through with a friend.
 • Walk the land.
 • Look carefully at the land again.
 • Write it down!
Looking
Thinking together
Walking the land
Listening
Looking at the land together
Working together

Les mer fra Alexander her.

Kollaps-scenarioer

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
At kapitalismen vil ødelegge verden og oss alle har Øgrim helt rett i, dette er et vitenskapelig faktum, da den bygger opp om det verste i mennesket ifht. konkurranse og utplyndringen av jordens ressurser, vha. utgruppekreftene i handikapprinsippet. Terje Bongard forklarer dette i foredraget ovenfor, ser at 10 stk. har sett det etter at jeg lenket til det. Selv synes jeg det er et fantastisk inspirerende foredrag, men det er helt sikkert en fordel å først ha lest Bongards bok «Det biologiske mennesket».
Kapitalismen kommer til å senke oss ved en av tre følgende katastrofer, eller alle tre i interaksjon:
1) En ny verdenskrig grunnet kampen for jordens gjenværende ressurser, for å tilfredsstille profittmotivet. 
2) Økonomien kveles gjennom ødelagte økosystemtjenester. 
3) Økonomien når «peak finance» og kan derfor ikke lenger vokse, slik at den imploderer.
Italieneren Ugo Bardi er i sitt siste blogginnlegg opptatt av den økologiske siden av aspektet, og ser ut til å mene at det er dette som vil bli tungen på vektskåla. Et meget lesbart innlegg med et humoristisk tilsnitt.

– What is the Future of Humankind?: http://www.doomsteaddiner.net/blog/2015/05/23/what-is-the-future-of-humankind/

J.M. Greer ser ut til å mene at alle faktorene vil interaktere i en relativt langsom kollaps. Han argumenterer også godt for hvorfor teknologisk framgang i en markedsøkonomi må lede til kollaps, og har satt opp følgende argumentrekke: http://blog.p2pfoundation.net/technological-progress-in-a-market-economy-is-self-terminating-and-ends-in-collapse/2015/03/19
a) Every increase in technological complexity tends also to increase the opportunities for externalizing the costs of economic activity; 
b) Market forces make the externalization of costs mandatory rather than optional, since economic actors that fail to externalize costs will tend to be outcompeted by those that do; 
c) In a market economy, as all economic actors attempt to externalize as many costs as possible, externalized costs will tend to be passed on preferentially and progressively to whole systems such as the economy, society, and the biosphere, which provide necessary support for economic activity but have no voice in economic decisions; 
d) Given unlimited increases in technological complexity, there is no necessary limit to the loading of externalized costs onto whole systems short of systemic collapse; 
e) Unlimited increases in technological complexity in a market economy thus necessarily lead to the progressive degradation of the whole systems that support economic activity; 
f) Technological progress in a market economy is therefore self-terminating, and ends in collapse.
Teknologien, som kapitalistene hevder vil redde oss fra kapitalismen, vil altså føre til stikk motsatt resultat!

Gail Tverberg har kommet til at det er økonomien som er den viktigste faktoren for et kollaps, og mener vi nådde «peak finance» i 2014. Hun er ingen lettvekter, og var den som best forutså den forrige finanskrisa. Noe som ble lagt merke til, og var grunnen til at hun tidligere i år ble invitert til å forelese ved petroleumsinstituttet i Beijing.

Hun tror neste finanskrise blir så stor at den vil lede til en kollaps av vår industrielle sivilisasjon: http://ourfiniteworld.com/2015/04/23/overview-of-our-energy-modeling-problem/#comment-56267
It depends on how quickly the failure of banks brings the whole system down. I think the most likely scenario is that the next big crash is the last one. We had a big crash in 2008, and were temporarily saved from it. The next one seems likely to be much bigger, and thus to be much harder to avoid the consequences of. 
My expectation is that oil prices will go lower than they are now, and that debt defaults will start hitting the system. Some of these defaults will relate to derivative bets gone wrong. This will start hitting in the next few months. We should be feeling the effects by late in 2015 or early 2016. Oil production will start going down in 2015, and we won’t be able to get it back up again. 
I don’t see prices bouncing back up again much, expect perhaps briefly in the next few months (and probably to less than $100 barrel), as people speculate that our problems are temporary. I don’t think shale drillers will be able to qualify for more debt, and this will prevent production from increasing again. There will be similar problems with new oil sands investment.
Hennes siste artikkel om hvorfor det er slik har fått stor oppmerksomhet og har blitt anbefalt av mange.

– Why We Have an Oversupply of Almost Everything (Oil, labor, capital, etc.): http://ourfiniteworld.com/2015/05/06/why-we-have-an-oversupply-of-almost-everything-oil-labor-capital-etc/

I denne situasjonen er det en ulykke at det som kunne blitt et alternativ og ei redningsbøye, Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD), ble avvist av Norges forskningsråd i 2014: http://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

Samme året som vi i følge Tverberg nådde «peak finance»!

Saturday, May 23, 2015

Magiske bambushus

Mine svigerforeldre på Filippinene har bestemt seg for å selge sitt hus i byen for å bygge et lite hus på landet. Dessverre blir bambushus av mange sett ned på på Filippinene, på samme vis som mange nordmenn ser ned på jordgammer.

Bambushus er den tradisjonelle hustypen på Filippinene, men nå skal alle bo i betonghus, selv om de blir ubehagelig varme og er farlige ved jordskjelv.

Måtte mine svigerforeldre se denne videoen og overkomme tåpelige fordommer!

Four Articles Using My images

Image used in article for Holocaust memorials. It was not allowed to make pictures, but I still did. That's why it's so oblique, it was shut from the hips. Read the article here.

The Oslo Fjord seen from Stena Line. See the article here.

Salad bar at Hurdal Hotel on my mother's 70th birthday. See the article here.

Hurdal seen toward Mistberget. See the article here.

Hvorfor Gandhi og økosofen Bjørn Tordsson er på ville veier

Hverken Gandhi eller Bjørn Tordsson ser ut til å ha lest Terje Bongards monumentale bok "Det biologiske mennesket". Har man ikke lest denne boka vet man ikke hva mennesket er, og derfor bør man heller ikke uttale seg om mennesker eller menneskesamfunn.

GANDHIS ETIKK SOM KLIMALØSNING

Selv har jeg lest Bongards bok to ganger og smålest mye i den også ved seinere anledninger. Derfor mener jeg meg kvalifisert til å uttale meg om mennesket.
Det finnes noen som har tatt poenget. Øyvind Holmstad hos Kulturverk har oppdaget sammenhengen, her har han kommentert den. - Terje Bongard
Jeg er en av ytterst få mennesker som har tatt poenget og oppdaget sammenhengene. Å få en slik anerkjennelse av Terje Bongard, Norges desidert viktigste tenker gjennom alle tider, betyr selvsagt uendelig mye for selvtilliten. Derfor preller også all stråmannsargumentasjon av på meg som vanndråper på silikon.

Noen meget raske kommentarer til Tordssons tekst:

Det eneste vi har makt over og ansvar for, er å leve i tråd med dyder som måtehold, innsatsvilje, barmhjertighet, velvilje, ydmykhet og mere slikt; normer som også er økologisk høyst relevante.
Å leve gode liv i massesamfunn har vi ingen makt over, fordi mennesker er ikke snille i store samfunn. Da vi lever i et massesamfunn, har vi heller intet ansvar, fordi mennesket er av biologiske grunner ute av stand til å ta ansvar i massesamfunn.

Kun i små inngrupper, hvor vi blir sett, og hvor alle har oversikt og vet hvem vi er, kan inngruppe-strategier som innsatsvilje, barmhjertighet, velvilje og ydmykhet blomstre og komme til overflaten.
Dette er en form for plikt-etikk, med innslag av sinnelagsetikk. Den avviser spørsmål om optimisme eller pessimisme på vegne av fremtiden som irrelevante, og forflytter vårt ansvar til hva vi kan og bør gjøre her og nå. 
Uten en velfungerende inngruppe-kontekst er vi maktesløse. Her jeg nå bor har jeg i flere år forsøkt å leve ut en økologisk livsstil, men det eneste jeg har oppnådd er å plante ut et plommetre som er i ferd med å dø.

Plikt-etikk og sinnelagsetikk er rosenrøde ord som gjør meg kvalm. Mennesket er et bevisstløst vesen som fatter beslutninger om hva som er mest fordelaktig ut fra om man handler i en inngruppe- eller utgruppe-setting.

Uten et inngruppe-samfunn hvor Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD) utgjør margen og stammen, finnes ingen grunn til optimisme på vegne av fremtiden.
Miljø- og alternativbevegelser jorden rundt er inspirert av Gandhi, en moderne plikt-etiker. Han avviser konsekvensetikken med formelen å handle uten å begjære handlingens frukt. Dette betyr ikke at ens handling ikke skal søke et mål. Tvert om: målet skal fastlegges gjennom grundige undersøkelser, med åpenhet for endring og ny forståelse. Men den som handler skal ikke være bundet av resultatet av handlingen – om den lykkes eller ikke. Målet ligger i en fremtid som ikke er vår eiendom, men veien er vår. Derfor er veien målet. Den som ikke begjærer handlingens frukt er usårbar, blir ikke usikker og nølende, tyr ikke vaklende til så vel gode som dårlige midler, sier Gandhi.
Den eneste farbare vei er IGD, og vårt høyeste begjær bør være å dyrke fram inngruppe-handlingens frukter.

Kjære miljø- og alternativbevegelser hele jorden rundt og rundt, slutt å tro at vi er gode etiske skapninger og snille på bunnen. Vi er ikke plikt-etikere. Mennesket er egoistisk, uansett. Men vi har mulighet til å dyrke fram gode frukter som måtehold, storsinn og offervilje gjennom IGD og gjennom å implementere inngruppe-settinger, som lommenabolag etc.

Slik kan vi koble oss opp mot de gode kreftene i handikapprinsippet, denne enorme kraftkilda oppdaget av Amotz Zahavi i Negevørkenen!
Og videre: vi skal leve som om den forandring vi streber mot allerede har skjedd. Det finnes ingen vei til fred; fred er veien, sier Gandhi. Det finnes ingen vei til en sosialt og økologisk holdbar livsstil; en sosialt og økologisk holdbar livsstil er veien, kan vi si. Oppgaven er ikke å lage plantegninger for et fremtidig fullkomment økologisk samfunn, for fremtiden er uansett utopi. Vårt etiske ansvar er begrenset til vår maktsfære. Men i de livssammenhenger vi inngår i er vår makt, ifølge Gandhi, meget større enn vi til vanlig forestiller oss. Søk konfliktens kjerne! sier Gandhi. Vi må by motstand gjennom politisk relevant, provokativ handling. Være påståelige. Men uten aggresjon. Gå rett frem.
Det er vanskelig å leve som om forandringen allerede har skjedd når jeg hver morgen stirrer ut på mitt halvdøde plommetre, og er omgitt av et suburbant helvete på alle kanter. Beklager, jeg er kun et menneske!

Veien til fred og en økologisk og sosialt holdbar livsstil heter INNGRUPPE-DEMOKRATIET!!!!!!!

IGD er vegen, sannheten og livet

Friday, May 22, 2015

Terje Bongard: Foredrag på Tankeranglingsfestivalen

... sommeren 2011 holdt Bongard en lengre seanse i Larvik. Mye av foredraget ligger på youtube i tre deler:

Vi vet i dag hvem mennesket er og hvorfor vi handler som vi gjør. Denne kunnskapen er nøkkelen til sivilisasjonens overlevelse. Dessverre ønsker de færreste å vite sannheten om seg selv. Gode intensjoner er ikke nok.

Uten at vi tør å se oss selv i øynene, er vi vår egen verste fiende. Kun få har mot og styrke til å se seg selv i øynene. Derfor er vi som samfunn fortapt.

Hvilken ironi! Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv. Men vi fornekter oss selv med sympatiske stemmer og påklistrede smil. Fasaden er alt.

Bak fasaden rommer seg kampen om status, attraktivitet, å synes, å ha rett. Når alle lag skrelles vekk er vi ikke annet enn bevisstløse, forvokste egg og sædceller, som tar i bruk alle virkemidler for å bringe vårt DNA videre.

Mennesket er et tvers igjennom ondt vesen, det er kun når det er til egen fordel vi gjør det gode. Det gode er en egoistisk handling.

Denne kunnskapen kan vi benytte til å designe gode samfunn!
Framtida er usikker og svært sannsynlig farlig. Vi bestemmer i dag ikke over egen framtid: Ingen av de å stemme på har gode løsninger. Økonomien lever sitt eget liv og har penger som verdimål, dette tømmer ressursene fortere enn de gjendannes fordi økt forbruk gir økt pengeoverskudd. Menneskeatferd er ikke tilpasset å gjøre noe med dette i store samfunn: Vi må organisere oss for å få fram evnene til samarbeid og bærekraft; for å holde igjen lysta på mer; som også er medfødt. - Terje Bongard

Only the Clothing

My bullshit radar is chronically blinking “red alert!”, “red alert”.

I´ve never been a fan of large groups be it in the sustainability community or the spiritual community, the blogging community or the art community. I just don´t respond well to people in groups, they scare me, herd mentality, lynch mob. Besides, every so called “counter-culture” or “sub culture” I´ve been a member of have never- de facto- been different from the larger culture they tried to separate themselves from. Only the clothing.

Power struggles, shaming, social greed, the hierarchy, the imposing of values, one asshole after the other proclaiming “I´m more enlightened than you”, I THINK I FEEL we have a problem with the correlation between individuality and community in our culture, our culture kinda seems fascist in so far as it only accepts ONE truth (it´s own).

“Red alert!”, “Red alert!” every time someone tells me to be happy. - Andrea Hejlskov
If this girl had read Terje Bongard's book "The Biological Human Being" she would have known why it's like this. No real change can be made before we implement Bongard's RID-model!

People don't become nice just because they were a self knittet wool sweater or start eating ecological food.

Wednesday, May 20, 2015

Kampen for bygningsbiologien fortsetter

May 19, 2015 — Høringsfristen gikk ut igår og vi fikk sendt inn alle signaturene og uttalelsene. På få dager er det nå 1350 underskrifter. Vi oppfatter dette som en sterk støtte og at det er mange som mener at TEK`n må endres. Kampanjen fortsetter og derfor; fortsett å signer - og spre det videre. - Gaia arkitekter
Skriv under på oppropet mot TEK'n her!

Nils Faarlund fra Toten skrev under med følgende begrunnelse:
I 49 år har jeg arbeidet for et naturvennlig samfunn. I løpet av 1970-årene lyktes det å påvirke samfunnsutviklingen i Norge fra ensidig økonomisk vekstorientering til økopolitikk. Den økopolitiske vendingen ble utløst av Mardøla-aksjonen i 1970 og bidro til en grønn vending for energipolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk, m. v. Med utviklingen av olje- og gassindustrien ble den grønne vendingen til en grønn bølge som ebbet ut fra begynnelsen av 1980-årene med den norske oljealderen.

Siden den tid preges norsk politikk av ensidig økonomisk veksttenkning, begrunnet av vikarierende argumentasjon for miljøhensyn - herunder klimahensyn. Det foreliggende forslaget til byggeforskrifter er et nytt eksempel på et tiltak på kollisjonskurs med naturen.

Med naturvennlig hilsen,
Nils Faarlund, omskolert sivilingeniør.
Kulturverk skrev under med denne teksten:
Skal man møte morgendagens utfordringer i forhold til å verne om vårt felles naturgrunnlag, er det viktig med fleksibilitet, nytenkning, men og sunn fornuft.

Nye forskrifter alene som ikke er åpne for utvidet kunnskap er ikke veien å gå.
Av og til må man kunne gå ikke bare ett, men flere skritt tilbake for å finne rett vei frem, og en økologisk bærekraftig byggeskikk må ta utgangspunkt i minst mulig inngrep i naturen tilpasset de mennesker, lokale forhold og tilgjengelige materialer, det er det som skaper en bærekraftig byggetradisjon for fremtiden.

Hilsen redaksjonen i Kulturverk
Dessverre er det slik at Byggforsk og størstedelen av byggeindustrien ikke respekterer bygningsbiologien, utviklet i Tyskland.

De 25 bygningsbiologiske prinsipper må utgjøre fundamentet for byggenæringen!

Les disse på engelsk her.

De 25 bygningsbiologiske prinsipper

 1. Byggeplass uten naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser
 2. Boliger plassert borte fra forurensende kilder og støy
 3. Bomiljø med lav byggtetthet og tilstrekkelige grøntarealer 
 4. Personliggjorte, naturlige, menneske- og familieorienterte boliger og boligområder
 5. Bygge uten å forårsake sosiale belastninger
 6. Naturlige og rene byggematerialer
 7. Naturlig regulering av innendørs luftfuktighet gjennom fuktbuffrende materialer
 8. Lavt totalt fuktinnhold i nybygg, som tørker ut raskt
 9. Avbalansert forhold mellom termisk isolasjon og varmeakkumulering
 10. Optimale luft- og overflatetemperaturer
 11. God innendørs luftkvalitet gjennom naturlig ventilasjon
 12. Varmesystem basert på strålevarme
 13. Naturlige forhold av lys, belysning og farger
 14. Endre den naturlige balansen i bakgrunnsstrålingen så lite som mulig
 15. Uten eksponering av menneskeskapt elektromagnetisk og radiofrekvent stråling
 16. Byggematerialer med lave radioaktive nivåer
 17. Menneskeorientert beskyttelse mot støy og vibrasjoner
 18. Med en behagelig eller nøytral lukt, uten utgassende toksiner og giftstoffer
 19. Lave nivåer av mikroorganismer, støv og allergener
 20. Høy drikkevannskvalitet
 21. Ikke forårsake noen form for miljøproblemer
 22. Minimere energiforbruket og nyttiggjøre så mye fornybar energi som mulig
 23. Fortrinnsvis lokale byggematerialer, og uten å fremme utnyttelse av knappe eller risikofylte ressurser
 24. Anvende fysiologisk og ergonomisk kunnskap i interiør- og møbeldesign
 25. Bruk av harmoniske mål, proporsjoner og former
Oversatt av Øyvind Holmstad

‘Voices of Transition’

‘Voices of Transition’ is an enthusiastic documentary on farmers- and community-led responses to food insecurity in a scenario of climate change and peak oil.

Recorded in Cuba, France and the UK, those ‘voices’ tell us of of a future society where our deserts will once again be living soil, where fields will be introduced into our cities, and where independence from oil will help us to live a richer, more fulfilling life.

Tuesday, May 19, 2015

Fra grend til økogrend på Eide i Sogn og Fjordane

Så et flott innslag på dagsrevyen i går om at grenda Eide i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane skal bli økogrend! Da en del av min slekt kommer fra Sogn og Fjordane kjenner jeg meg meget hjemme her, og det er mulig jeg tar turen for å undersøke stedet i løpet av sommeren.

I dag er det slik at de fleste grender har blitt forvandlet til suburbane ødeland i en corbusiansk ånd. Suburbia, med sin ikke-tilknytning, kan regnes som en forgård til Helvete, hvor alle forbindelser er brutt. I suburbia er det også kun de onde kreftene i handikapprinsippet som råder, noe alle som har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket" vil forstå.

Se det flotte innslaget på NRK nett-TV og les den tilknyttede artikkelen:

Fråflyttingtruga bygd blir økogrend

New Video of Lloyd Kahn: the 80 Years Old Natural Builder Legend

This guy is 80? WOW! He moves around better than some 40 year olds I know. I love their homestead and their spirit and zest for life. I would love to live this way. I have to find a way to just "Start"  :-) - Pronto

New Video of Lloyd Kahn’s Homestead by Kirsten Dirksen, Fair Companies

Låven på Grue i Fitjar-Posten

Låven "hass bæssfar" på Grue Gård i Hurdal figurerer nå i Fitjarposten!

Les artikkelen fotografiet opptrer i her.